Eesti Lastefond
EST|RUS
Hüperaktiivsus
banner

Tugirühmad vanematele ja õpetajatele

Ühinege meie tugirühmaga!

Aktiivsus- ja tähelepanuhäire sümptomitega laps nõuab teda ümbritsevatelt täiskasvanutelt väga  palju tähelepanu ja energiat, aga ka  rahulikku ja järjekindlat käitumist. Seda nii lasteaias, koolis kui kodus. Veel parem, kui  kodu ja  lasteaed/kool koostööd teevad, et ATH last toetada – ühtsed nõudmised aitavad last. Parim koht kogemuste vahetamiseks on tugirühm, sest kord kuus kokku saada teiste vanemate ja õpetajatega annab kogemusi ja kindlust. Kindlust, et Te ei ole ebaõnnestunud lapsevanem, vaid Teil on puudunud oskused ja teadmised, mida lapsega toimetulekuks on vaja.

ATH tugirühm annab võimaluse kohtuda inimestel, kellel on ATH diagnoosi või selle tunnustega laps kodus, koolis või lasteaias. Rühmas pakutakse nõu ja tuge eelkõige kuulamise ja mõistmisega, räägitakse enda kogemustest ning leitakse koos lahendusi erinevatele muredele. ATH tugirühm on alati avatud uutele liikmetele ja grupis võib osaleda nii kaua kui selleks vajadust nähtakse. Grupi suurus on keskmiselt 5-12 inimest. Näiteks:Tallinnas oli 2012. aastal tugirühmades osalejaid üle 140. Kohtutakse üks kord kuus kindlal nädalapäeval ja kellaajal. Tugirühma juhib rühmajuht, kes valib kohtumise vestlusteema, hoiab rühma meeleolu, hoolitseb selle eest, et kõik rühmaliikmed saaksid grupis oma mõtetest rääkida ja ei tunneks end tõrjutuna.

ATH tugirühma märksõnad on:

  • usaldus
  • sallivus
  • sõbralikkus
  • avatus
  • positiivsus

Tugirühm, see on miniloeng, arutelu, lahendused, toetus ja parem meeleolu. Tugirühmas on võimalik käia nii kaua, kui Te vajalikuks peate. Meil on kümneid lapsevanemaid ja õpetajaid, kes on tugirühmas 5 ja enam aastat käinud, sest teemasid, mis lapsevanemaid huvitab, on palju – riietumisest koolitööde tegemiseni, agressiivsus, söömine, sõprussuhted, harrastused jpm. Eesti Lastefond soovitab tugirühmades käia pikema aja vältel, nii saavad õpetajad-vanemad sellest maksimaalset kasu. Tugirühmades osalemine on tasuta ning eelneva registreerimiseta.

Eesti Lastefondi juhataja
Sirje Grossmann - Loot
www.elf.ee